Epilepsie, jaké jsou obecné rady na zlepšení?

CBD olej

Epilepsie je nemoc, která výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu našeho života. Toto onemocnění je jedno z nejčastějších chronických onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty. Jak při léčbě pomáhá CBD? 

Podpůrná léčba

Podle provedených studií je podpůrná léčba CBD velmi významná. Díky endokanabinoidního systému nastává spuštění účinku CBD na jednotlivé části těla. Účinně se působí na jednotlivé části, které běžně vedou ke spouštění nepříjemných a ohrožujících záchvatů. CBD olej tak může významně snížit počet záchvatů u pacienta. CBD kapsle se aktivně využívají k podpůrné léčbě této nemoci. 

Nepříjemné záchvaty

Epilepsie se mimo jiné projevuje epileptickými záchvaty, což jsou příhody náhlé přechodné zvýšené aktivity mozku. Při tomto stavu dochází k poruše elektrických impulzů zprostředkovávajících proud informací mezi jednotlivými nervovými buňkami. Při této příhodě lidé mohou dočasně ztratit vědomí, nebo pacient trpí poruchou citlivosti a hybnosti končetin, obličeje, nebo rtů. 

CBD působí na hladinu kyseliny

Jedním z účinků CBD na pacienta je působení na hladinu kyseliny gama-aminomáselné. Právě její nízké hodnoty jsou typické pro výskyt záchvatů epileptika. CBD kapsle nebo olej se dokáže aktivně postarat o snižování této kyseliny. Její přirozené zvýšení vede ke snížení rizika vzniku záchvatů. Účinek přírodního CBD je tedy podobný jako účinek některých průmyslově vyráběných léků. 

CBD kapsle působí na nervové buňky

I další vlastnost CBD je pro tělo přínosná. Tato přírodní látka totiž dokáže měnit způsob, jakým spolu komunikují jednotlivé nervové buňky v našem mozku. Ovlivňuje také vstřebávání dalších látek. Tímto způsobem se CBD kapsle nebo olej postarají o zvýšení účinnosti dalších léků, které pacient na epilepsii užívá. 

Zmírnění bolesti

Obecně je stav po záchvatu typizován vysokou mírou fyzické bolesti. I zde dokáže CBD pomoci. Dokáže se totiž vázat na receptory CB1 v organismu, což dokáže zmírnit bolest podobným způsobem, jako například morfin. CBD je ale přírodní látkou bez vedlejších účinků. Na této látce také nevzniká závislost. 

CBD se využívá k podpoře léčby epilepsie.