Proč dochází k požárům aneb vyvarujte se nepříjemnostem

recenze

Informace o požárech nemovitostí i v dnešní době stále plní stránky médií. Jejich počet sice meziročně mírně klesá, přesto každý rok hasiči v Česku vyjedou k téměř 19 tisícům požárů, které způsobí úmrtí více než stovky lidí a škody za miliardy. Za mnohé z nich přitom může pouze lidská neopatrnost. Zatímco k některým dochází v podniku, k jiným zase v rodinných domácnostech. V obou případech je třeba klást důraz na požární ochranu a dodržovat několik pravidel a zásad. Ve firmě vám s dodržováním oněch pravidel může pomoct firma Extéria, o které se dočtete v mnoha referencích a recenzích na internetu.

Kouření v domácnostech je největší risk

Statisticky nejnebezpečnější je podle zjištění hasičů jednoznačně kouření v domácnostech, nedbalost při vaření nebo svícení svíčkami. Špatně odhozené nedopalky, zapomenuté cigarety, jídlo zapomenuté na zapnutém sporáku a nezhasnuté svíčky jsou každoročně příčinou největšího počtu úmrtí či zranění osob v důsledku požáru. Škody na majetku jsou pak v takových případech samozřejmostí. 

Správnou obsluhu topidel nezvládá každý

Další významnou skupinou požárů jsou požáry způsobené při obsluze topidel. Například užívání benzínu při zapalování kamen, neopatrná manipulace s hořícím materiálem, ale i špatná údržba topidel a kouřovodů či jejich špatné umístění ročně způsobí několik úmrtí i značné škody na majetku. Současný životní styl s množstvím nábytku a textilií přitom přímo nahrává rozšiřování požárů při jejich vzniku. V domácnosti je proto velmi vhodné využívat hlásičů požáru, které na vzniklý požár upozorní již v jeho zárodku a umožní alespoň eliminovat další škody – na životech i majetku.

Požáry v přírodním prostředí

Ve venkovním prostředí dochází k požárům zejména v období letního sucha, kdy může být příčinou samovznícení, nebo například během bouřky, kdy vznikne požár vlivem působení blesku. Větší část požárů v exteriéru ale způsobuje opět nedbalost a neopatrnost lidí, kteří odhazují nedopalky cigaret volně do přírody, rozdělávají ohniště nevhodným způsobem nebo na nevhodném místě, nebo dokonce ponechávají oheň venku bez dozoru. 

Samostatnou kapitolou jsou pak požáry založené úmyslně, a to jak v přírodě, tak i v nemovitostech.

Sdílet článek