Svařování a nebezpečí vdechování dýmu z něj

svářečský kurz

Svařování se svářečkou je praktická činnost, bez které se neobjedeme v celé řadě oborů. Pokud je někdo profesionálním svářečem a má za sebou svářečský kurz, má v současné době možnost investovat do velice kvalitní kukly. Ta mu jednak chrání zrak, pohodlně se s ní pracuje (zejména jedná-li se o samozatmívací kuklu), chrání pokožku jeho obličeje a má-li také příslušný filtr, chrání také dýchací cesty. O tom, že při svařování vzniká nepříjemný zápach, který je tvořen různými (těžkými) kovy, není bohužel pochyb.

Dým ze svařování

Při svařování, ale také broušení či jiné práci s kovy vzniká dým, ve kterém se nachází nejen plyny, které mohou být nebezpečné, ale také pevné částice. A ty se pak usazují v plicích toho, kdo svařuje nebo je u svařování. Některé plyny mohou zvýšit riziko rakoviny, a to zejména rakoviny plic, ale také mohou způsobit neplodnost. Hrozí také riziko zadušení. 

Pevné složky ze svařování

Pevné složky v dýmu jsou například hliník, kadmium, chrom, oxid železitý, hořčík, mangan, nikl, zinek a další. Ty mohou způsobit poškození dýchacích cest a plic, vyloučeno není ani zvýšené riziko rakoviny. V některých případech mohou vznikat také alergické reakce či poškození centrálního nervového systému. Nejedná se tedy o něco, co bychom měli zlehčovat. Ideální je, když při sváření používáme náležité ochranné pomůcky, jakou je právě svářecí kukla.

Filtr ve svářecí kukle

Filtr, který má ochránit dýchací cesty a plíce svářeče, musí být dostatečně kvalitní, aby zachytil dým ze svařování. I když mluvíme o pevných částech v dýmu, jedná se o velice maličké, okem neviditelné kousky kovů. Právě tyto jemné částice jsou ty, které způsobují zdravotní problémy. Pokud nemáte svářecí kuklu s ochranným filtrem, je doporučeno používat alespoň respirátor – avšak ten je obvykle nedostatečný a není vhodný pro profesionální svářeče.