Činnost Nadace DRFG v letech 2021 a 2022

Během celého roku 2021 Nadace podpořila různé charitativní organizace, občanské iniciativy, lidi s hendikepem, místa a lidi zasažené ničivým tornádem na Moravě, sociálně znevýhodněné a nemocné, ale také samotné dobrovolníky a pečující. Celkem Nadace DRFG Davida Rusňáka podpořila 24 subjektů v celkové výši přesahující 2 milióny korun a pomáhají i dále.

Uplynulý rok byl náročný pro celý svět

Rok 2021 byl především kvůli pandemii covid-19, která prakticky paralyzovala celou společnost, velmi náročný. Všichni jsme pevně doufali v návrat k normálnímu životu. Přišlo tornádo, které zamávalo s životy lidí na jižní Moravě, a o několik měsíců později začala v Evropě válka. Velmi rychle jsme si uvědomili pomyslnou křehkost míru, který ani třicet let po pádu železné opony není žádnou samozřejmostí. Zažíváme skutečnou uprchlickou krizi, ve které nejen k nám utíkají matky, aby zachránily život sobě a svým dětem. 

Nadace DRFG pomáhá lidem v těžké finanční situaci 

S válčením na Ukrajině je spjata také krize energetická, která tvrdě dopadá na naši ekonomiku. Dvouciferná inflace zvyšuje ceny všeho, tedy i věcí naprosto nezbytných, a dává tak těžkou finanční ránu mnoha domácnostem v Česku. Poslání Nadace DRFG pomáhat těm, kdo pomoc opravdu potřebují – mezi které patří matky samoživitelky, opuštěné a znevýhodněné děti či sociálně slabí, je nyní stále aktuálnější a akutnější. 

Krabice od bot letos doputovaly až na Ukrajinu

V těchto měsících a dnech pomáhá Nadace DRFG zajišťovat doslova základní životní potřeby lidem, kterým se násobně zvedají poplatky za energie, stejně jako zlepšují život dětem, které se ne vlastním přičiněním ocitly v dětských domovech a zůstaly samy. Nezištná pomoc ve formě dárků v malé krabici už není spjata pouze s Vánoci. Krabice letos putovaly i na válkou zmítanou Ukrajinu, kde od začátku války osiřely tisíce dětí. 

V roce 2021 Nadace DRFG podpořila tyto projekty: 

  1. Krabice od bot 2021 – dar 300 000 Kč – pro děti v nouzi,
  2. Integrovaná střední škola Hodonín – dar 50 000 Kč – na vzniklé škody způsobené tornádem, 
  3. Domov Horizont Kyjov – dar 100 000 Kč – pro osoby se zdravotním postižením,
  4. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze – dar 80 000 Kč – soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie, 
  5. Diakonie ČE – středisko humanitární a rozvojové spolupráce – dar 200 000 Kč – prostředky na likvidaci škody způsobené tornádem,  
  6. Víly pro děti, nadační fond – dar 20 000 Kč,
  7. Charita Uherské Hradiště – dar 35 862 Kč,
  8. Individuální podpora na rekonstrukci po tornádu – dar 750 000 Kč, podpora pro hendikepované děti v tísni v součtu 61 006 Kč.

Autor: Michal Pecka