Bourání domu už nelze odkládat? Bez demoličního výměru to nepůjde

demolice domu

Možná se na vašem pozemku vyskytuje nemovitost, která vám chátrá doslova před očima. A jelikož se stává pro své okolí velmi nebezpečnou, zvažujete její zbourání. Bylo by však mylné se domnívat, že k demolici domu může dojít lusknutím prstu. I když je dům opravdu velmi starý, a je pro jeho okolí velkou hrozbou, k jeho srovnání se zemí může dojít až na základě demoličního výměru. Tento dokument je povolením tohoto kroku.

Splníte tím svou ohlašovací povinnost

Pokud si na stavební úřad zajdete pro demoliční výměr, zároveň tím splníte svou ohlašovací povinnost, která na vás byla uvalena. Demoliční výměr není nutný (stejně jako není nutné ohlášení demolice), pokud byla nemovitost postavena také bez souhlasu úřadů. To je většinou případ kůlen, psích bud nebo podobných přístřešků, které sídlí na vaší zahradě. 

Nemovitost musí být zakreslena v katastru nemovitostí

U starých nemovitostí se často stává, že nejsou zakresleny v katastru nemovitostí, což je velký problém. Pokud zjistíte, že dům nemá svou kresbu, je nutné ho před demolicí nechat zaměřit a zakreslit, poté je nutné vypracovat (alespoň zjednodušenou) dokumentaci stavby.

Toto zakreslení samozřejmě není bezplatné. Nemusíte se však obávat toho, že je poplatek do nebe volající, dotýká se většinou pěti tisíc korun. Záleží však na tom, koho o zakreslení a zaměření nemovitosti požádáte. 

Demolici musí schválit i sousedé

Pokud očekáváte, že získání povolení je snadná záležitost, opak je pravdou. K žádosti o demolici musíte získat i souhlas sousedů. Sice jsou mnohdy sousedé velmi vstřícní, ale mnohdy jsou to lidé, kteří vám svůj souhlas nedají zadarmo. 

V případě, že váš pozemek sousedí s obecním, musíte získat souhlas obce. V tomto případě problémy většinou nebývají, ale musí zasednout rada obce, na které se demolice odsouhlasí.