Autovrakoviště druhého tisíciletí je moderní zpracovatel vysloužilých vozidel

Když se řekne vrakoviště, tak si nejspíš hodně lidí představí prostor, kde ledabyle na sobě leží jednotlivé autovraky, které již mají svůj život za sebou. Většina z nich má již pomačkaný plech. Někdo k tomu možná ještě přidá jeřáb, jako nezbytného pomocníka. Částečně je to pravda. Moderní autovrakoviště však musejí splňovat řadu požadavků, aby vůbec dostala akreditaci k ekologické likvidaci vozidel. Jak tedy autovrakoviště současnosti vypadá?

Moderní odsávací linky provozních kapalin

Autovraky jsou většinou plné provozních kapalin – motorový olej, chladicí kapalina, kapalina v převodovce. Jedná se o škodlivé látky, se kterými je nutné opatrně manipulovat, aby neznečistily přírodu. Autovrakoviště, které to myslí s ekologií vážně, si nepochybně pořídí moderní odsávací linku na získávání provozních kapalin. Ty jsou pak nabídnuty k další recyklaci.

Jak probíhá další proces zpracování autovraku

Jakmile jsou odsáté všechny provozní kapaliny z autovraku, přichází na řadu tzv. předpříprava, tedy ruční demontáž konkrétních komponentů vozidla. Patří sem především autobaterie, katalyzátor, kola, autoskla, plasty, textil a další. Následuje mechanické rozebrání autovraku za pomoci špičkové japonské technologie KOBELCO. Další fází je lisování rozebraného vozidla ve výkonném lisu. Některé autodíly jsou ještě použitelné, tudíž najdou uplatnění jako náhradní díly.

S vysloužilým vozem do autovrakoviště Milata

Jedním z autovrakovišť, která se ve své práci řídí přísnými předpisy a investuje do moderních technologií je autovrakoviště Milata. Má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a zájemců nabízí ekologickou likvidaci jejich autovraku, k čemuž má potřebnou akreditaci. Každý vrak je po přijetí řádně zkontrolován a zaevidován do systému ministerstva životního prostředí MA ISOH. Majitel vraku pak dostane doklad o provedené ekologické likvidaci, na jehož základě může nechat odhlásit své vozidlo z veřejného registru.