Zefektivněte výrobní a logistickou činnost ve svém podniku s MES systémy

S rostoucími cenami vstupů, ať už se jedná o energie nebo mzdové náklady, ale i s vysoce konkurenčním prostředím je potřeba neustále hledat procesy, které je možné zefektivnit. Najít tato úzká místa ve vaší výrobě nebo logistice může být velmi složité a zdlouhavé. To vás pak v praxi stojí nemalé peníze. Účinným a rychle implementovaným řešením mohou být MES systémy.

Co jsou MES systémy?

MES systémy, které jsou nazývány i jako výrobní informační systémy, jsou systémy, které obstarávají plynulý tok dat mezi ERP a systémy pro automatizaci. Zároveň za svého provozu dokáží v reálném času poskytovat cenná data. MES systémy jsou softwarová řešení, jejichž hlavním cílem je zlepšit kvalitu a efektivitu výrobních a logistických procesů. Tuto funkci plní díky implementovaným čidlům napříč celým podnikem. Své uplatnění nacházejí MES systémy nejen ve velkých, ale i středně velkých podnicích.

V praxi fungují nasazené MES systémy tak, že propojují data nejen z jednotlivých pracovišť v závodech, ale i z jednotlivých podniků, které mohou ležet i více než stovky kilometrů od sebe. Navíc umí pracovat i s daty od dodavatelů a je možné je integrovat k většině stávajícího vybavení a dosáhnout maximální kompatibility se současně používanými řídicími systémy a podnikovými aplikacemi.

Jaké výhody přináší MES systémy?

Každodenní provoz v podnicích přináší vedoucím pracovníkům a manažerům řadu výzev. Často totiž musejí učinit řadu informovaných rozhodnutí rychle a pod tlakem. Nezbytné je tak mít vždy po ruce relevantní data, která poslouží jako podklad pro oprávněnost těchto rozhodnutí, a právě ty vám dokáží dodat MES systémy. Navíc i sami vygenerují řadu doporučení, na která se mohou vedoucí pracovníci spolehnout.

Analýzy, které MES systémy vyhotovují v reálném čase mohou zahrnovat data nejen z náročných výrobních procesů, ale i z linkového provozu. Tyto data se k řídícím pracovníkům dostávají ve formě srozumitelných grafů. Díky tomu mohou být využity k rychlejší produkci výrobků, vyšším výnosům společnosti, snížení provozních nákladů, ale i k důslednějšímu dodržování předpisů bezpečnosti práce nebo směrnic interních.

Další možnosti se vám pak otevírají, pokud se rozhodnete využívat kromě MES systémů i umělou inteligenci. Tato vzájemná integrace následně nabízí nové možnosti integrace.