Svatba, jak se patří. Seznamte se s tradicemi, které na svatbě nesmí chybět

Plánujete si svou svatbu, ale nejste si jistí tím, jestli už máte všechno zajištěno? Svatební místo je sice základ celý svatby, ale stále máte pocit, že jste na něco zapomněli? A neopomněli jste například staré známé svatební tradice a sehnat k nim vše, co pro jejich realizaci potřebujete? Možná ano. Pojďme si proto ty nejzákladnější představit.

Svatební kolona pro zahnání negativních nadpozemských sil

Není tajemstvím, že se novomanželé doprovází při cestě na svatební hostinu, ne-li ještě předtím do kostela, kdy ještě nejsou svoji. Na cestě vzniká takzvaná stavební kolona, při které se troubí, automobily jsou ozdobené a člověk ví, že se to schyluje k velkému sňatku. Jenže tato svatební kolona má svůj důvodu, i když na to řada lidí zapomíná. 

Svatební kolona je tady od toho, aby se odehnaly zlé, negativní nadpozemské síly. Dříve se práskalo bičem, na což se dnes už zapomnělo, nyní se právě troubí v koloně aut.

Okvětní lístky pro bezproblémovou plodnost

Zatímco v některých případech se okvětní lístky hází, jindy už leží na zemi a novomanželé po vyřknutí svých slibů kráčí takovou květinovou uličkou. Okvětní lístky však nejsou jenom vzpourou vůči ekologii, naopak. Mají taktéž svůj důvod stejně jako zmiňovaná kolona troubících automobilů. 

V tomto případě jsou okvětní lístky symbolem plodnosti. Zvykem je, že je rozhazují družičky, které jsou podobně oděné jako nevěsta sama. Nevěsta je okvětními lístky chráněna před zlými duchy, kteří jsou díky lístkům pomatení a nerozpoznají skutečnou nevěstu.

Holubice pro dlouhodobý pochod životem

I vypouštění holubic má samozřejmě svůj důvod. Traduje se, že holubice mají symbolizovat společnou cestu životem. Vypouští se jako symbol toho, že spolu budou dva kráčet do té doby, dokud se jejich cesty nerozejdou. 

Dokonce se říká, že jejich směr napoví, jak dlouho spolu dva budou. Pokud se ihned rozpojí, nepredikuje to, prý, dlouhotrvající manželství. Možná proto se od vypouštění holubic stále více upouští.