Stále více vysokoškolských absolventů investuje do programu MBA

V posledních letech se zvyšuje počet vysokoškolských absolventů, čímž se zvyšuje konkurenceschopnost na trhu práce. Chcete-li se odlišit od tuctových vysokoškolských titulů, přidejte ke svému jménu ještě jeden – prestižní a celosvětově uznávaný titul MBA. Studium MBA nabízí i české vzdělávací instituce a díky němu si vyšlapete cestu k lépe pracovní pozici.

MBA je zkratka anglického slovního označení Master of Business Administration. Ve volném překladu se jedná o magisterský titul v oboru podnikového hospodářství. V rámci programu MBA můžete na tuzemských školách získat také mezinárodně uznávaný titul v dalších oborech, a to například v oblasti řízení lidských zdrojů, marketingu, obchodu či v segmentu mezinárodních vztahů.

Kvalitní české instituce jsou akreditovány prestižními mezinárodními asociacemi, které zaštiťují kvalitu výuky, jako je například International Education Society nebo European Association for Distance Learning.

Praxe až na prvním místě
Studium na vysoké škole je protkané především teorií a studenti se praxe dotýkají zřídkakdy. Studium MBA jde proti proudu a po celou dobu klade důraz především na získání praktických dovedností, které mohou studenti okamžitě převádět do každodenní práce. I to je důvod, proč je program vhodný pro absolventy vysokých škol, kteří dosáhli minimálně bakalářského titulu a současně mají dostatečnou praxi. MBA jim pomáhá se vypořádat s výzvami jejich profese a připravuje je na kariérní vzestup. Absolventi po studiu MBA obsazují vrcholové pozice v managementu firem a výrazně si polepší po platové stránce.

Kde studovat MBA?
Jednoleté studium programu MBA, který vás posune profesně dál, nabízí soukromé a veřejné vysoké školy a vzdělávací instituce. Dříve bylo možné MBA studovat pouze v anglickém jazyce, to už ale neplatí. Školy v současné době otevírají programy v češtině, které svým studentům umožňují diskutovat problémy s praxe s předními tuzemskými odborníky.

Nespornou výhodou MBA studia je časová flexibilita, neboť výuka probíhá kromě setkání s lektory také prostřednictvím moderních e-learningových kurzů, samostudia a seminárních prací. Například na Cambridge Business School budete blokovou výuku absolvovat fyzicky pouze v sobotu, a to čtyřikrát do roka.