Jak si poradit s darovací smlouvou

darovací smlouva

V současné době se klade důraz na sepsání mnohých druhů smluv. Jakmile se jedná o peníze, určitě se vyplatí neponechat nic náhodě a předat sepsání odborníkům, kteří nejlépe vědí, jaké náležitosti nesmí chybět, abyste nepřišli o vaše nároky.

Darovací a kupní smlouvy

Kupní smlouva je součástí mnohých jednání o nemovitostech. Tady se jedná o majetek vysoké hodnoty, kde si nikdo netroufne riskovat. Obstarává se sepsání o převodu a návrh na vklad vyžaduje předepsaný formulář. Podobná situace nastává i u věcí, které vám někdo daruje. Darovací smlouva se detailně probírá v občanském zákoníku. Obdarovaný získá bezplatně dar a u nemovitostí se to neobejde bez převodu vlastnictví, který se vyžaduje v písemné formě. Majitelem nemovité věci se stanete až v době, kdy se uskuteční vklad do katastru nemovitostí. Sepis darovací smlouvy k nemovitostem online do 48 hodin od advokáta se určitě hodí, protože žádné nesprávnosti a překlepy neopravíte dodatkem. V případě chyby se návrh zamítne a vy vše musíte udělat znovu, dokud nedocílíte bezchybného podání. Tato nepříjemnost se vždy pojí se zaplacením příslušného poplatku. Odborníci znají současné zákony, takže vám odpadne extra placení za chyby. Některé bezplatné příjmy se nepojí s placením daně. Osvobození od daní se týká třeba darů od příbuzných v přímé i vedlejší linii.

Náhrady za nemajetkové újmy

V případech, kde se především neřeší majetek poškozeného, jde podle občanského zákoníku o nemajetkovou újmu. I v těchto případech lze požadovat náhradu vzniklé škody. Tu poškozený dostává jednorázově, aby se vyvážila prodělaná bolest a zhoršené společenské uplatnění. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví se týká nepříjemných situací, kdy například dochází k veřejnému ponižování, ublížení na cti, porušování soukromí, šíření pomluv a k různému duševnímu trápení.

Sdílet článek