Zateplení lze získat i s Novou zelenou úsporám

Nová zelená úsporám

Dotační program Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám nabízí dotace na zateplení, a to nejen na oblíbené zateplení obvodových stěn, ale i zateplení střechy, stropu či podlah. Jakou výši může dotace mít a na čem závisí její získání?

Co rozhodne o výši dotace

Výše dotace na zateplení se odvíjí od velikosti zateplované plochy a také efektivitě vybraného opatření. Mezi opatření kategorie A0 a A1 jsou řazena opatření vedoucí ke snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění v Energetickém auditu oproti stavu před realizací opatření až o 49 procent. Do kategorie A2 spadají opatření snižující potřebu tepla od 50 do 59 procent a do kategorie A3 opatření snižující spotřebu tepla o 60 procent a více.

Výše podpory

Z Nové zelené úsporám je možné čerpat dotaci ve výši 330 až 2100 korun dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy v případě opatření z kategorií A0 a A1. U kategorie A2 jde o 400 až 2750 korun a u kategorie A3 o částku od 550 do 3800 korun. Na zajištění odborného posudku a technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A0, A1, A2 nebo A3 je pak možné čerpat jednorázově částku až 25 tisíc korun. 

Konkrétní výše závisí na typu konstrukce. Nejvyšší dotace se vztahuje na výplně otvorů, kde se dotace pohybuje v částkách od 2100 do 3800 korun za metr čtvereční dle kategorie. U zateplení podlahy terénu se jedná o částky 700, 900 nebo 1200 korun za metr čtvereční, u střech a obvodových stěn jsou částky stanoveny na 500, 600 či 800 korun za metr čtvereční a v případě stropů a ostatních konstrukcí jde o 330, 400 nebo 550 korun za metr čtvereční.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 procent řádně doložených způsobilých výdajů.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci z Nové zelené úsporám mohou žádat vlastníci i stavebníci pomocí online formuláře, a to před zahájením prací, v jejich průběhu i po skončení – až do konce roku 2021.

Sdílet článek