Vedení účetnictví

účetnictví

Pokud začnete podnikat, znamená to pro vás ve většině případů také nezbytnost začít si vést účetnictví. Aktuální právní úprava problematiky je pak zakotvena konkrétně v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Samozřejmě se můžete uchýlit i k tomu, že se o to pokusíte sami a budete příslušné informace jednoduše zanášet do tabulkového editoru. Nicméně existuje i o poznání efektivnější a profesionálnější řešení.

Co je outsourcing a jaké jsou jeho přednosti

Tím nejvýhodnějším je tzv. outsourcing účetnictví. O co se jedná? Znamená to, že celou povinnost přenesete na externí firmu. A to zcela pochopitelně také se všemi riziky. Ostatně je pro tyto účely účetní firma zpravidla pojištěna. Vám tedy případnou její chybou zaručeně nemůže vzniknout žádná škoda.

Současně není nutné počítat s výdaji na dalšího zaměstnance, to znamená, že odpadají mzdy, povinné odvody i dovolená. Základem pro výpočet paušální ceny za vedení externího účetnictví zpravidla bývá účetní položka nebo jinak také jeden řádek účetního deníku. Výslednou částku však přirozeně ovlivňuje mnoho jiných faktorů jako další poskytované služby atd. Pro porovnání: Dá se říct, že výdaje na externí účetní jsou nižší než hrubá mzda interního zaměstnance.

Outsourcing vedení účetnictví se hodí jak pro fyzickou osobu, tak i pro osobu právnickou, v takovém případě přitom nezáleží na tom, jestli se jedná o firmu malou, střední či velkou.

Co svým klientům nabízí společnost Profitas

Profitas je účetní firma se sídlem v Praze, která má za sebou již více než dvacetiletou tradici. Ke každému klientovi se snaží přistupovat s ohledem přímo na jeho individuální potřeby, v rámci nezávazné konzultace je proto před zahájením spolupráce vhodné si vyjasnit rozsah poskytovaných služeb. A už v tomto bodě lze současně na základě bližších detailů stanovit rovněž cenu. Hledáte-li tedy spolehlivé vedení účetnictví v Praze, neváhejte Profitas kontaktovat, ať na telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.