nábor pracovníků

povolení k dlouhodobému pobytu

Nedostatek pracovní síly trápí ČR

Aktuální nedostatek pracovních sil trápí většinu podniku v České republice. Problém není však pouze ve výrobních podnicích, ale zaměstnanci chybí ve většině sektorů. Aktuálně jsou největší potíže ve výrobních podnicích, kde chybí převážně kvalifikované dělnické…