Rozhlasová a ozvučovací technika pro obce a města

bezdrátový rozhlas

Jaká by to byla obec, kdyby neměla vlastní obecní rozhlas, kterým své občany informuje o důležitých událostech, kulturních akcí i o činnosti obecního úřadu. Patří to ostatně ke koloritu každé vesnice. Vedle toho slouží obecní rozhlas také i informování v případě ohrožení obyvatel požárem či povodněmi.

Kvalitní ozvučení je velice důležité

Některé obecní rozhlasy už dosluhují. Často pocházejí ještě z časů před Sametovou revolucí. Od té doby se však technicky pokrok nezastavil a také v oblasti ozvučení nabízí nové možnosti. Těmi je například bezdrátový rozhlas BIS III-digi, jenž patří k nejmodernějším a velmi spolehlivým produktům. O jeho výhodách je možné se dočíst na https://www.elmik.cz/bezdratovy-rozhlas

Povinností každé obce je také informovat občany o nenadálých událostech, živelných pohromách, chemických haváriích či požárech. Systém BIS III-digi je schválený Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho velkou výhodou je, že dokáže zajistit varování obyvatelstva i v situaci, kdy není obsluha rozhlasu na úřadě přítomná.

Jak funguje bezdrátový rozhlas?

Jak už sám název napovídá, k vysílání bezdrátového obecního rozhlasu není třeba mít jednotlivé reproduktory propojené drátem. Systém funguje tak, že na sloupy veřejného osvětlení jsou namontovány přijímače bezdrátového rozhlasu, jež jsou vybavené ovládání hlasitosti i zabezpečením proti jejich zneužití neoprávněnou osobou pomocí digitálního kódování. Jejich napájení zajišťuje akumulátor, který bere energii z vedení veřejného osvětlení. Součástí každého přijímače jsou také jeden až čtyři reproduktory, jimiž je zvuk přenášen do okolí. Bližší informace zjistíte na https://www.elmik.cz/bezdratovy-rozhlas.

Česká společnost ELMIK své práci rozumí

Montáži i servisu bezdrátových rozhlasů se věnuje společnost ELMIK, která se do podnikání pustila už v roce 1994. Bohaté zkušenosti, sbírané po léta činnosti, zúročuje ve své práci – vedle obecních a městských rozhlasů totiž dokáže ozvučit také sportovní hřiště nebo obřadní síně stejně jako školy. Kromě toho také zpracovává studie a měření pokrytí signálu.

Sdílet článek