Opatrnost půl zdraví – podpořte své bezpečí ochrannými pomůckami

Dvakrát měř, jednou řež. Viděli jsme až příliš mnoho úrazových YouTube kompilací na to, abychom mohli říct, že se tímto rčením lidé skutečně řídí. Přitom by následky úrazu ve většině případů nemusely být vůbec katastrofální, pakliže by se všechny osoby v daný moment dobře chránily. Průzkumy říkají, že až tři čtvrtě nešťastných situací by se obešlo bez fatálních následků. Nebudeme otevírat černou kroniku a rovnou vám poradíme, které oděvy a ochranné pomůcky vám při domácím kutilství a opravách domu budou skutečně užitečné.

Ochrana očí je klíčová

Zrakem vnímáme 80 procent vjemů kolem sebe, proto se zdravím svých očí raději nehazardujte. Při práci s motorovou pilou či skelnou vatou hrozí nebezpečí vniku cizího tělesa a vážné poškození rohovky. To samé platí pro provozy, kde se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi a těkavými látkami, kde se vyskytuje celkem vysoké riziko poleptání. A úplně největším strašákem pro oči je sváření. Pro všechny výše vypsané situace je žádoucí nosit ochranné brýle, pro sváření dokonce speciální brýle svářečské. 

Ruce v největším ohrožení

Při domácích opravách i ve směnných provozech jsou nejvíce častá poranění rukou. A není divu, vždyť právě rukama většinu činností vykonáváme. Nedá se říct, že by vás ochranné rukavice zachránily před velkými stroji, ale třísek, mělkých pořezání a styku s reaktivní látkou vaše ruce ušetří. Často také pomáhají jako prevence před nevzhlednými mozoly a některé díky speciálním materiálům a povrchovým úpravám poskytnou i ochranu před ohněm a žárem.

Od hlavy k patě

Kůže je největší orgán našeho těla a skrz pokožku také částečně dýcháme, Proto než se pustíte do jakékoliv činnosti na zahradě nebo v garáži, zvažte, jaké oblečení se pro daný úkon bude nejlépe hodit. Pro práci se skelnou vatou se například používají jednorázové obleky, které v kombinaci s respirátorem chrání kůži celého těla na téměř 100 procent. Při práci s těžkými předměty volte pracovní boty se zesílenou kovovou špičkou. Vaše palce vám za to poděkují. Vždyť i ve výrobních provozech je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci adekvátní ochranu před riziky spojenými s jeho agendou, navíc mu hned v první den nástupu do výkonu zaměstnání musí provést školení BOZP, tak proč na své bezpečí nedbat i doma? Opatrnosti zdar!