Modrá je dobrá, ale zelená ještě lepší – vydělejte na ní i vy

Asi není pochyb o tom, že otázka ekologie hýbe celým světem. O potřebě ochrany životního prostředí se hovoří snad na každém kroku, politici napříč celým světem jednají o nutnosti snižování emisí, skleníkových plynů, úsporách energií, recyklaci odpadů… Kdo se ubírá „zeleným“ směrem, je zvýhodňován a prosazován. Na ekologii – a tedy i pomyslnou „zelenou“ – vsadila i společnost Uniprospe.eu, která nejenže přispívá k ochraně životního prostředí díky ekologické likvidaci ojetých pneumatik, ale zároveň přináší skvělou příležitost všem ekologicky smýšlejícím lidem, jak zhodnotit své úspory.

Náročné a drahé technologie

Vybudovat fungující podnik s inovativním zaměřením není nic jednoduchého – a obzvláště tehdy, pokud chcete prosadit něco nového, co tu ještě není. Aby mohly malé i velké firmy realizovat své záměry, musí si většinou sjednat půjčku. Stále častěji však místo bankovního financování volí vystavení dluhopisů. Důvod pro toto rozhodnutí je jednoduchý – potřebný kapitál pro růst společnosti si totiž půjčí přímo od investorů, bez zbytečných a zdlouhavých schvalovacích koleček, která by je čekala u bank. Tyto firmy tak vydají dluhopisy, o kterých můžeme hovořit také jako o druhu cenného papíru, který má určitou nominální hodnotu, předem stanovenou lhůtu splatnosti a jasně definovaný zisk. Z hlediska splatnosti můžeme hovořit o dlouhodobých dluhopisech – například 10 let i více, nebo krátkodobých se splatností za dva, tři roky. Krátkodobé dluhopisy bývají zpravidla výhodnější, protože peníze investora nejsou vázané tak dlouhou dobu a po vyplacení zisku a splacení vkladu mohou být ihned znovu investovány. A navíc mají dluhopisy velkou výhodu – jedná se o výhodný obchod pro obě strany.

Investice s Uniprospe.eu vám umožní zhodnotit úspory

A právě na získání finančních prostředků pro rozvoj náročného procesu a vývoj technologií prostřednictvím dluhopisů vsadila i již zmíněná společnost Uniprospe.eu. Tato firma podniká v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na likvidaci ojetých pneumatik. Díky procesu zvanému pyrolýza získává z odpadních pneumatik, které by se jinak hromadily na skládkách, olej, plyn a uhlík, jež jsou zpětně využity v cementárnách v České a Slovenské republice. Nominální hodnota vystavených dluhopisů je 30 000 Kč za jeden, pevný úrok 9,5 % je vyplácen pololetně a splatnost vložené investice je taktéž pevně daná, a to k 31. 12. 2023. 

Investice s Uniprospe.eu je tak skvělou příležitostí, jak můžete nejen podpořit ekologické podnikání, ale zároveň ještě zhodnotit své finance. Sázka na zelenou je sázka na jistotu.