Mladé talenty z VŠE podpořila DRFG Davida Rusňáka

Nadace DRFG

Investiční skupina DRFG a zástupci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) vybrali v součtu deset středoškolských studentů, kteří odevzdali ty nejlepší ekonomické práce v rámci Soutěže o cenu děkana. Úroveň zhotovených studií a analýz byla podle odborné poroty na velmi vysoké úrovni. Studenti si individuálně mohli zvolit jednotlivá témata prací, která byla velice zajímavá a inovativní. 

Zvýšení povědomí o finančním světě studentům

Deseti autorům fakulta nabídne možnost vysokoškolských studií, a to bez přijímacího řízení. Do soutěže věnovala Nadace DRFG, která je partnerem VŠE, nemalou finanční hodnotu, kterou vítězové soutěžních děl obdrželi. Cílem organizátorů ekonomického studentského klání byla snaha o zvýšení znalostí o finančním světě u středoškoláků. Podpořit tak jejich zájem o finance, ekonomii, dluhopisy, investice, fondy, ale také napomoct v jejich každodenní finanční gramotnosti. Právě ta bývá totiž často kamenem úrazu i u jinak vysoce vzdělaných studentů a zároveň její zvládnutí zásadně zlepší šance studentů uspět i v reálném životě.

Nebývalý zájem středoškoláků o ekonomii 

Podle Martina Slaného, hlavního ekonoma Rusňákovy DRFG a zároveň jednoho z porotců, byla úroveň 12 až 30stránkových prací nečekaně vysoká. “Rád bych pogratuloval vítězům, ale i všem, kteří se soutěže zúčastnili a svůj, jistě drahocenný, čas věnovali důležitým ekonomickým otázkám.” 

Nadmíru potěšující pro organizátory byl i vysoký zájem účastníků soutěže. To mimo jiné dokazuje, že zájem o ekonomická témata u středoškoláků bezesporu je.  Proto také má v plánu děkan Národohospodářské fakulty prof. ing. Zdeněk Chytil, CSc., že VŠE a DRFG bude i nadále kooperovat na vzdělání a podpoře mladých lidí. 

V následujícím univerzitním roce hromadně zahájí již druhý ročník Soutěže o cenu děkana, nad kterou by opět mělo přijmout záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zájmem všech subjektů je z podpory mladých ekonomických studentů vybudovat novou tradici. 

Autor: Michal Pecka