Kompletní kovovýroba zahrnuje dělení materiálu, ohýbání i výrobu svařenců

výroba svařenců

Co si představit pod pojmem kovovýroba? Je to zejména velkosériová, ale také menší strojírenská výroba, jejíž součástí bývá dělení materiálu, ohýbání, výroba svařenců. Po ní může následovat další úprava, jako je broušení, práškové lakování nebo svařování.

Jak funguje kovovýroba?

Výrobce a dodavatel strojírenských dílů se obvykle se svým zákazníkem domluví na finálním vzhledu výrobku. Aby ho však mohl vyrobit, potřebuje výkresovou dokumentaci, kterou mu zákazník dodá. Základem kovovýroby je kvalitní vstupní materiál a použité technologie. Součástí péče o zákazníka je pak doprava až na místo spojená s následnou montáží. Cílem každého takového dodavatele a výrobce je hlavně spokojenost zákazníka s konečným výrobkem, proto nezřídka nechybí v poskytovaných službách individuální přístup. Kovovýroba je práce zajímavá a především přesná.

Výroba svařenců

Pro neznalé významu tohoto slova je třeba vysvětlit, že svařencem mohou být ploty, vrata i brány stejně jako balkony a zábradlí. Svařovat lze ovšem také mříže, kovová schodiště, regály a stoly. Jak je vidět, výroba svařenců je veskrze bohatá. A co kus, to může být originál.

Řezání plazmou

Pálení materiálů za pomoci plazmy za vysoké teploty je čisté. Výhodou řezání plazmou je, že odpadá dodatečná práce, která obsahuje čištění okují a otřepů. Mezi plazmovým hořákem a děleným materiálem vzniká elektrický oblouk. Přitom platí, že kvalitu pálení ovlivňuje zejména vhodná kombinace plynů – kyslíku, vodíku, vzduchu, argonu.

Řezání laserem

Laser je ve své podstatě optický zdroj elektromagnetického záření (světla), přičemž světlo je z laseru vyzařované v úzkém svazku. Využívá se zde zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky. Princip laseru fyzikálně popsal už v roce 1917 Albert Einstein. Se vznikem prvního laseru jsme si ale museli počkat do roku 1960. Lasery se používají v průmyslu, medicíně, vojenství, spotřební elektronice a dokonce i v kosmetice.

Laser je vhodné použít, pokud potřebujete materiál řezat s vysokou přesností. Pálit je možné křehké i lehce deformovatelné materiály. Vše funguje na principu přeměny elektrické energie na energii světelnou. Prvním krokem je přímé pálení materiálu, následuje odtavení a pak vyfouknutí výpalku za pomoci asistenčního plynu. Výpalky se obvykle dále zpracovávají ohýbáním či svařováním. Pro řezání laserem se může používat také německý stroj TruLaser 3030 s vysokým výkonem a prvotřídní kvalitou a přesností.

CNC ohýbání

Číslicové řízení se používá v automatizaci obráběcích strojů, které jsou obsluhovány programovanými příkazy, jež jsou nahrané na paměťovém médiu. První takové stroje vznikly už ve 40. a 50. letech minulého století. Současné moderní CNC stroje často kombinují více nástrojů do jedné buňky, přičemž vytvářený obrobek bývá prakticky shodný s CAD návrhem.

V průmyslovém období se používá CNC ohýbání ke zpracování malých i velkých dílů. Některé stroje zvládnou i složité ohyby. Veškerá práce probíhá na základě vytvořené výkresové dokumentace, kterou dodá zadavatel, respektive zákazník.

Tryskání

Zpracovat tryskáním lze malé i větší předměty. Používá se tryskací pistole, jejíž součástí je regulátor tlaku a manometr. Jeho prostřednictvím lze nastavit silné stejně jako šetrné tryskání. Tryskání se používá pro povrchovou úpravu kovů, jejímž cílem je čištění, sjednocení, zdrsnění nebo naopak vyhlazení. Za pomoci tryskací pistole můžeme odstranit povrchovou rez z kovového předmětu, ale také barvy. Takto je možné zrenovovat zašlý kovový i dřevěný povrch, nebo vyčistit povrch, na který běžný kartáč ani bruska nestačí. 

Některé podniky využívají pro tryskání pískovací box SBC 420L. Ve své podstatě se jedná o pískovací kabinu o objemu 420 litrů, kde je umístěna tryskací pistole. Ta je ovládaná nožním pedálem. Součástí pistole je dále regulátor tlaku a cyklón na plynulé odsávání prachu.

Sdílet článek