Dotace, o kterých možná nevíte (a mohly by se vám hodit)

Zatímco některé dotace jsou notoricky známé, jiné stát nabízí tak nějak skrytě. Asi nejznámější formou jsou dotace programu Nová zelená úsporám. Zahrnují například dotace na výměnu oken, na zateplení, na fotovoltaickou elektrárnu, tepelné čerpadlo, novostavbu, na odchyt dešťové vody a další. Kromě nich existují méně známé dotace. Zde je jejich přehled.

Dotace na včely

Pokud byste se chtěli stát chovatelem včel, zjistíte, že technické vybavení stojí nemalé peníze. Protože včely jsou velmi užitečné nejenom pro samotného chovatele, nabízí stát i na tuto činnost dotaci. Tu může získat ten, který evidován u Českomoravské společnosti chovatelů, a nezáleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Musí jít o osobu, která má trvalý pobyt (sídlo firmy) na území České republiky. Využít ji osoba může na pořízení nového technického vybavení, racionalizaci kočování, na boj proti varroáze aj. Od státu může získat částku ve výši až 150 tisíc korun.

Dotace na čističku odpadních vod

Jedná se o dotaci, o kterou mohou žádat obce. Pokud obec vybuduje soustavu domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitě, kde je napojení na společnou kanalizaci technicky nemožné (nebo finančně náročné), může si žádat dotaci. Týká se to pouze budov, které jsou určené k trvalému bydlení. Obce takto mohou získat finanční injekci ve výši 150 až 300 tisíc korun, maximálně však 80 % celkových vynaložených nákladů.

Příspěvek pro začínající podnikatele od Úřadu práce

Cílem státu je dosáhnout co nejvyšší zaměstnanosti. Pokud se tedy osoba, která je vedená na Úřadu práce, rozhodne podnikat, avšak nemá potřebné finance k nakoupení základních pomůcek pro tuto činnost, může získat příspěvek. O jeho výši rozhoduje samotný Úřad práce. Tento příspěvek je určen pro ty, kteří jsou evidováni na Úřadu práce, což znamená, že osoba ještě nesmí zahájit podnikatelskou činnost. Výše příspěvku je závislá na tom, jaká je v dané lokalitě nezaměstnanost (ta se pak porovnává s celorepublikovým průměrem). Získat takto může budoucí podnikatel až 200 tisíc korun. Aby dotaci získal, musí Úřadu práce doložit podnikatelský záměr, finanční rozvahu, plánované náklady a potvrzení o bezdlužnosti.